סיוע והדרכה בזמנים של פטירה ואבל רח"ל:

במנהגי האבלות, בארגון תפילה בביתכם ובאספקת ערכה הכוללת כיפות, סידורים, ספרוני תפילה לבית העלמין, קופת צדקה ונר נשמה ללא כל תמורה.

הרב אברמי משי-זהב
052-8968770
[email protected]


ה
רב כרמל רכס
054-3152463
[email protected]