שם עמותה: בית חם במושבה - רמת השרון (ע"ר)

מספר עמותה: 580354363

????? ?????.JPG

????? ????.JPG

????? ???? 46.JPG

46.JPG

ניהול תקין 2011.JPG

ניכוי מס במקור עד סוף 3 2011.JPG