header.png

מועדון המעשים הטובים
חוויות • משחקים • יצירות • מנהיגות • ערכים

התכנית מיועדת לבנים ולבנות בכיתות א-ה

🏠 רח' בשן 12 | ⌚ יום רביעי 17:30-18:45

(בהתאם להרשמה ייתכן וייפתח סניף נוסף בשכונת מורשה)

לפרטים נוספים ויצירת קשר:
הרבנית תרצה 054-6651770

להרשמה לחצו כאן