מכירת חמץ באינטרנט

מכיוון שאסור להחזיק ברשותנו חמץ בפסח, עלינו למכור את כל החמץ שברשותנו - לגוי. [לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי].

לפיכך, יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שלא ייאכל או יישרף לפני חג הפסח, כולל כלי חמץ שלא נוקו כראוי.

את המקום יש לנעול או להדביק בדבק. אנו משכירים מקום זה לגוי שקונה את החמץ.

מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליח עבורך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

על-פי ההלכה היהודית, ניתן למכור את החמץ עד לזמן מסויים בערב פסח. ולכן יש למלאות את הטופס לא יאוחר מיום רביעי, י"ד בניסן תש"פ (8.4.20) בשעה 10:00 בבוקר. רצוי להקדים ולא להמתין לרגע האחרון! 

 

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב יהודה בוטמן, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם. 

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו. 
 

 
       אנא ציין את הכתובת בה מאוחסן החמץ.
שם
כתובת
עיר     ארץ: ישראל 

פרטים נוספים
השתמש בשדה זה כדי להוסיף מקומות נוספים בהם נמצא חמץ.


 


 


יחד עם מכירת החמץ, ראוי לתת תרומה עבור המכירה וצדקה לצורכי החג - קמחא דפסחא

תמיד כשישבנו ליד שולחן הסדר וחגגנו את חג החירות, היתה השמחה מהולה במעט עצב. רבים מאחינו היו במצב כלכלי קשה ולא ידענו איך לעזור להם.

בעשרים שנה האחרונות בית חב"ד רמת השרון דואג ליהודים אלה ועורך סדרים ציבוריים בכמה שפות לכל המגזרים.

הסדר נערך כהלכתו ע"י רבנים בעלי ניסיון המעבירים את הסדרים בצורה נעימה ומכובדת, והסעודה כיד המלך ע"י קייטרינג מעולה. וכמובן שבסדרים משולבים העולים החדשים.

כל זאת בתשלום סימלי בלבד כדי לאפשר לכל אחד להשתתף ב'ליל-הסדר'.

זוהי ההזדמנות שלנו ושלך לעזור לנזקקיםתרום בעין יפה:
give.org.il/rh

אפשרויות תרומה נוספות:

העברה בנקאית:
בית חם רמת השרון בנק מזרחי סניף 472 רמת השרון מס' 101237

באפליקציה bit:
למספר
 972587706570+

בטלפון:  
0545639278

על הטופס להגיע אלינו לא יאוחר מיום שישי, י"ד בניסן תש"פ 8.4.20 בשעה 10:00 בבוקר