שבת שלום.JPG 

 שיעור תניא מתוקן.JPG

 

קובץ פעילות.JPG

קובץ פעילות 1.JPG