נושא

קהל היעד

מוסר השיעור

יום ושעה

מיקום השיעור

יצירת קשר

תניא

גברים ונשים

הרב יהודה בוטמן שליט"א

אחת לשבועיים
יום ראשון

בית כנסת עונג שבת השפלה 8

052-8950770

חסידות

גברים

ר' ירון ביטון

יום ראשון

בית משפחת ביטון
השחל 28

052-5719770

גמרא

גברים

הרב יהודה בוטמן שליט"א

יום שני ב-19:30

בית כנסת עונג שבת השפלה 8

052-8950770

תניא

נשים

הרבנית תרצה בוטמן

יום שני ב-20:30

בית משפחת בוטמן
בשן 12

054-6651770

לקוטי תורה

גברים

ר' שי בר

יום שני ב-21:30

בית משפחת בר הנביאים 74

052-8968770

תניא

גברים

הרב יהודה בוטמן שליט"א

יום רביעי ב-19:30

בית כנסת עונג שבת השפלה 8

052-8950770

פרשת השבוע

גברים

הרב אברימי משי זהב

יום רביעי

משפחת כהן
ברנשטיין 10

052-8968770

תניא לנפלאו"ת

נשים

הרבנית אסתי משי זהב

יום רביעי ב- 20:45

הגדודים 7 רמת השרון

052-6770462

הפרשה בראי החסידות

נשים

הרבנית תרצה בוטמן

יום חמישי ב-12:00

שיעור טלפוני

054-8401352

הלכה

גברים

הרב יהודה בוטמן שליט"א

שבת קודש בצהרים בין מנחה לערבית

בית כנסת עונג שבת השפלה 8

052-8950770

פרקי אבות
ופעילות לילדים

נשים וילדים

הרבנית תרצה בוטמן

שבת קודש בצהרים בין מנחה לערבית

בית כנסת עונג שבת השפלה 8

054-5639277