ברחוב eastern parkway בברוקלין בין שורות הבתים עומד בית לא גדול במיוחד, לא מרשים בחיצוניותו, בית ככל הבתים. אולם למאות אלפי יהודים ולעשרות אלפי חסידים אין זה בית ככל הבתים, בית זה שונה מכולם… סמוך למזוזת הפתח הימנית מרומז השנוי..  שם, על אבן, מאבני הפתח חרוטים שלוש ספרות: '770' !

'770' ממנו הרבי הנהיג והפעיל את ממלכת חב"ד כיובל שנים בו יתקיימו התפילות וההתועדיות במחיצת הרבי, בו קיבל הרבי אלפי רבבות ישראל ליחידות, ממנו יצאו אין ספור הוראות כללית ליחידים ולרבים ובו גם משכנה של ישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש המרכזית.

'770' אינו ניתן להגדרה כמקום מסוים, בדור האחרון הפך המקום הזה לסמל, סמל לרבבות חסידים השואבים מבית קדוש הזה את כל חיותם, להמוני יהודים משמש הבית הזה מקור לשמחה וביטחון, לאמונה ועוז רוח ולנבוכים ומחפשי דרך "שבע מאות שבעים" יוצק להם השקפה ברורה, איתנה ותקיפה.

'770'  ממנו יוצאת הקריאה האדירה, הבקשה והתפילה המשתפכת: "אנו רוצים משיח עכשיו"!

770_Eastern_Parkway.jpg
מרכז חב"ד העולמי - 770 שבניו יורק 

'770' בכפר חב"ד

בשנת תשמ"ה (1985) הפתיע הרבי את חסידיו במהלכה של התוועדות חג הגאולה י"'ב תמוז, כשביקש להקים עבורו נחלה בארץ הקודש, העתק מדויק של ביתו – '770' – שבניו יורק, שיקרא "בית אגודת חסידי חב"ד" על מנת לאפשר לאלה שאין ביכולתם להגיע לביתו שבארה"ב לבוא ולהתרשם מזהות הבתים על מובנם, להינות מקדושת המקום, להתפלל ולהיוושע וכפי שהתבטא הרבי, כי "בית זה ישמש תחליף עבור מי שבנסיבות שונות לא יוכל להגיע ל '770' שבניו יורק".

אכן במצוות הרבי, השקיעו חסידיו מאמצים גדולים ובפרק זמן של 44 יום בלבד!! (אחרי קבלת אישורים ובניית השלד) הוקם הבית באופן ניסי, דומה בצורתו ל- '770' שבארה"ב.

הבנין שמתנוסס לתפארה בכל הדרו, מדויק להפליא בבניתו הפנימית והחיצונית לבית 770 בניו יורק, מושך אליו במשך השנה כולה אלפי מבקרים מכל הזרמים והחוגים המעוניינים להכיר את עולמה הפנימי של חסידות חב"ד.770kchabad.jpg
העתק בית הרבי שבכפר חב"ד

בבניין בכפר חב"ד ממוקמים משרדי אגודת חסידי חב"ד בישראל, משרדי שבועון כפר חב"ד, קה"ת – בית ההוצאה לאור הראשי של חב"ד (הסניף המרכזי בישראל), חנות המפעל של קה"ת, משרדי בית המבקרים בבניין ובכפר, כולל אברכים, בית כנסת, עותק מדויק של "חדר הרבי מליובאוויטש", ספריה ועוד.

בית הרבי בכפר חב"ד נקרא בפי החסידים '770', על שם בית הרבי בניו יורק השוכן ברחוב eastern parkway שבברוקלין ומספרו '770', אשר בהשגחה פרטית מהווה המספר '770'  גמטריה של המילה "פרצת", המסר של הרבי לחסידיו, לפרוץ ולהאיר כל העולם באור של תורה ומצוות.

בואו לבקר

בית הרבי – '770' בכפר חב"ד, מזמין את הציבור להגיע ולהתרשם מעולמה הפנימי של חסידות חב"ד באמצעות הרצאות במגוון הנושאים, מצגת על הרבי וחסידות  חב"ד, סיור ותפילה בביתו של הרבי, וכניסה לחדרו הקדוש של הרבי אשר הבא בין כתליו חש מרוחו של הרבי לתפילה ובקשה וחיזוק רוחני מיוחד..