"חבורת המעשים הטובים" (להלן "החבורה") מופעלת ע"י "בית חם במושבה - רמת השרון" ע"ר (להלן "בית חם"). ובסיוע "בית חב"ד רמת השרון" ע"ר (להלן "בית חב"ד").

"חבורת המעשים הטובים" מיועדת לילדים ולילדות מתחת לגיל בר מצווה (בנים מגיל 13) או בת מצווה (בנות מגיל 12), שנרשמו לפעילות (להלן "החברים").

ההצטרפות ל"חבורה" והפעילות בה הינה באישור ההורים בלבד, כל רישום ל"חבורה" מלמד על אישור ההורים ועל הסכמתם לכל הבא לקמן.

"בית חם" ישלח מפעם לפעם מידע אודות פעילות ה"חבורה" ו"בית חם" אל החברים באמצעות פרטי התקשורת שנשלחו ע"י החברים בעת הרישום ובהזדמנויות נוספות.

החבורה תחלק בזמנים שונים פרסים לחברים הזוכים בהגרלה או בתחרות או כשי לכל חבר או משפחה מהחברים, החלוקה היא עד גמר המלאי או עד החלטת "בית חם".

קבלת הפרס מותנית באישור החבר והוריו להצטלם עם הפרס ובשימוש בתמונה ע"י "בית חם" ו"בית חב"ד" ופירסומה כפי ראות עיניהם.

"בית חם" רשאי שלא לקבל אל החבורה או להוציא ממנה כפי ראות עיניו. וכן לעצור או להפסיק  לחלוטין את פעילות החבורה.

 המידע שייאסף על החברים ישמר במאגרי המידע של "בית חם" ו"בית חב"ד" וייעשה בו שימוש כפי ראות עיניהם.