הגעלת כלים תערך בחצר בית כנסת 'עונג שבת', רחוב השפלה 8, רמת השרון, ביום רביעי, יב' ניסן תשע"ט, 17/04/19, בין השעות 14:00-18:00.