מתוך האתר chabad-rh.co.il

אישור עמותה וניהול תקין

אישור עמותה וניהול תקין

 דוא"ל

????? ?????.JPG

ניהול תקין 2011.JPG 

ניכוי מס במקור עד סוף 2 2011.JPG 

 דוא"ל