מתוך האתר chabad-rh.co.il

אישורי עמותה וניהול תקין

אישורי עמותה וניהול תקין

 דוא"ל

????? ?????.JPG

 ????? ????.JPG

????? ???? 46.JPG

46.JPG

ניהול תקין 2011.JPG

ניכוי מס במקור עד סוף 3 2011.JPG 

 

 

 

 דוא"ל